COBISS
Home  >  COBISS3 - Инсталация  >  Библиотеки
COBISS3 - Инсталация
Инсталиране

Потребителският интерфейс COBISS3 се инсталира през интернет.

  1. Проверете, дали на вашия компютър (клиент) е инсталирана Java с приложение Java Web Start (JWS). След инсталирането на Javа, характеристиките на браузъра се обновяват с кликване върху бутона Обнови (Refresh)Изглед/Обнови (View/Refresh) от браузъра.
  2. Инсталиране/Актуализиранена Java.
  3. Библиотеката инсталира потребителския интерфейс с кликване на бутона инсталирай потребителския интерфейс COBISS3 срещу своето наименование в списъка вдясно.

Чрез приложението Java Web Start на десктопа се инсталира иконата за активиране на потребителския интерфейс COBISS3, която се използва за следващо свързване.

COBISS3 - Библиотеки