COBISS
Често задавани въпроси
 • COBISS
Често задавани въпроси - COBISS

Въпроси

Област Предмет Въпрос
Общи Споделена база данни, локална база данни Какво е споделена база данни и локална база данни и как се търси в тях?
Общи Библиографски данни, данни за фонда Какво е библиографски данни и данни за фонда?
COBISS/OPAC
Пълен текст на статии от
библиографии на изследователи
Включване,
Настройки на Internet Explorer и Mozilla Firefox
(прокси сървър)
При търсене в COBISS/OPAC се появява съобщение за грешка и необходимост от ново включване към COBISS.
COBISS/OPAC Търсене Не мога да намеря записа в OPAC. Защо?
COBISS/OPAC Търсене При ползване на COBISS/OPAC се появява съобщение че може да се показват само попаденията от последното търсене."
COBISS/OPAC Търсене Как да постъпя когато се появява съобщението за грешка "%ASS-E-SEATRMEXP, >>>Search term expected"?
COBISS/OPAC Търсене Може ли да ми обясните, защо не може да се търси през нощта?
COBISS/OPAC Непълен запис Попаднах на грешка в запис или респективно в библиографско описание (статия, книга, списание и др.)
COBISS/OPAC Директни връзки Как да създам директна връзка в COBISS/OPAC към база данни? Има ли други възможни директни връзки (напр., търсене, изходи със записи, преглед на заети материали и др.)?
Хардуер Принтери Какви принтери поддържа софтуерът COBISS?

Отговори

Локални бази данни са базите данни на отделните библиотеки. Локалните бази данни са свързани чрез базата данни на сводния библиографски каталог COBIB.BG, която съдържа библиографските данни и данните за фонда на всички локални бази данни.

Данните за библиографските единици се въвеждат в библиотеките, които са част от системата COBISS.BG. Споделената база данни COBIB.BG се актуализира едновременно с въвеждането на данни в локална база данни. Локалните бази данни са самостоятелни отделни единици (каталози на отделни библиотеки), но са също и части от споделената база данни. За един и същ библиотечен материал (единица) в локалната и в споделената база данни се създава само един запис, който след това става достъпен за всички библиотеки от системата COBISS.BG чрез споделената база данни.

COBISS/OPAC дава възможност за достъп онлайн до локална база данни и до COBIB. При търсене на определен мателиал, може да изберете COBIB.BG, ако желаете да търсите във всички български библиотеки едновременно и една от локалните бази данни, ако искате да търсите в каталога на конкретна библиотека.

 • Търсене в споделената база данни COBIB.BG:
  Като изберете попадение, на екрана се показват библиографските данни на материала, последвани от списък на библиотеките, в чиито каталози (локални бази данни) присъства избраният материал. Софтуерът дава възможност и за временно включване в локалната база данни, където може да видите броя на екземплярите и дали материалът е свободен или зает (ако заемането в библиотеката е автоматизирано и тя ползва софтуера COBISS/Заемане).
 • Търсене в локалните бази данни:
  Като изберете попадение, на екрана се показват библиографските данни на материала, последвани от данните за фонда (брой на екземплярите, дали материалът е свободен или зает (ако заемането в библиотеката е автоматизирано и тя ползва софтуера COBISS/Заемане). Софтуерът дава възможност и за временно включване в друга локалната база данни, в която присъства материалът и проверка на неговите данни за фонда.

Библиографски данни са основните данни за материала, напр., името на автора, заглавието на книгата или статията, годината и мястото на публикуване и др. Данните за фонда могат да бъдат:

 • подробни
 • общи

Подробните данни за фонда се регистрират в локалната база данни на всяка библиотека, напр., сигнатура на книга, инвентарен номер, статус на заемане и др. Данните са достъпни, само когато сте свързани с локалната база данни. На основата на подробните данни за фонда от локалните бази данни на ниво споделена база данни се поддържат общите данни. Пример за общи данни е броят на всички екземпляри, на екземплярите за заемане, на поръчаните екземпляри и др.

За да разрешите този проблем, трябва да промените настройките на уеб браузъра, който ползвате (Microsoft Internet Explorer или Mozilla Firefox). Трябва да направите следното:


 • Ако използвате Microsoft Internet Explorer:

  1. Изберете Tools от лентата с менюта и след това кликнете върху Internet Options. Отваря се прозорец с различни настройки на браузъра. Изберете табулатора General и кликнете върху бутона Settings, за да настроите конфигурацията на историята на вашия браузър. Отваря се нов прозорец, в който избирате опцията Every time I visit the webpage.
  2. Изберете Tools от лентата с менюта и след това кликнете върху Internet Options. Отваря се прозорец с различни настройки на браузъра. Изберете табулатора Connections и кликнете върху бутона LAN Settings, за да настроите конфигурацията на историята на вашия браузър. Отваря се нов прозорец, в който избирате опцията Use a proxy server for your LAN.

 • Ако използвате Mozilla Firefox:

  Изберете Tools от лентата с менюта и след това кликнете върху Options. Отваря се прозорец с различни настройки на браузъра. Изберете табулатора Network и кликнете върху бутона Settings, за да настроите конфигурацията на браузъра за достъп до Интернет. Отваря се нов прозорец, в който избирате първата опция (No proxy), за да изключите прокси сървъра.

 • Ако използвате Google Chrome:

  1. От лентата с инструменти на браузъра кликнете върху менюто Chrome. Изберете опцията Настройки. В прозореца, който се отваря, изберете опцията Показване на разширените настройки. В раздела Поверителност изберете бутона Изчистване на данните за сърфирането. След това от падащото меню изберете самото начало и кликнете върху бутона Изчистване на данните за сърфирането.
  2. Премахнете отметката в полето Предвиждане на действията на мрежата с цел подобряване на скоростта на зареждане на страниците.

Библиографският запис за единицата, която търсите не може да бъде открит по различни причини:

 • Библиографските данни за по-стари материали обикновено са отразени само в традиционния (фишов) каталог на всяка библиотека. Бихте могли да потърсите в традиционния каталог на някоя от по-големите библиотеки или на специална библиотека от съответната област на знанието.
 • Ако не успявате да намерите търсения материал в базата данни COBIB.BG, може да го потърсите в локалните бази на някои от по-големите библиотеки. Някои локални бази данни все още съдържат голям брой записи за материали от съответната библиотека, които не са включени в базата данни COBIB.BG.
 • Нито една от библиотеките, участващи в системата COBISS.BG не притежава търсената публикация. Библиотеката въвежда запис в базата данни COBIB.BG за всяка библиографска единица на основата на самия материал. Запис може да бъде добавен само от библиотека, която притежава публикацията.
 • Статиите от вестници, популярни и научни списания, сборници с доклади от конференции и др. се каталогизират в съответствие с критерии, които може да бъдат различни за отделните библиотеки. Най-често се прилагат критериите за подбор на националната библиография, за съответствие на съдържанието с тематичната област на специална библиотека или въвеждане на библиографски запис за публикация, за да се допълни персонална библиография.

Този проблем обикновено се появява, когато попадението е избрано твърде бързо, преди да завърши зареждането на всички попадания. Това се получава когато ползвателят се опитва да получи достъп до COBISS чрез бавна интернет връзка и при пренатоварване на сървъра на COBISS. Няма да срещате този проблем, ако изчаквате зареждането на целия списък на попадения. Ако обаче съобщението вече се е появило, започнете ново търсене (като използвате иконата в горната част или линка в долната част на страницата) и изчакайте да се заредят попаденията от търсенето.

Това съобщение обикновено се появява, ако в полето за търсене е въведен несъответстващ или недовършен термин (напр., ако в режим на основно или разширено търсене сте въвели само звездичка (*) или при сложно търсене не сте изписали нищо след префикса за търсене, напр., LA=).

В такъв случай е необходимо да поправите термина за търсене в съответствие с основните правила и указания за търсене, които може да намерите като кликнете върху линка Помощ.

Всяка сутрин в 4 ч. се извършва архивиране на данните. То продължава не повече от три минути. През това време в споделената база данни COBIB.BG не може да се извършва търсене или да се създават персонални библиографии.

Отговорност за поправянето на грешката носи библиотеката, която е създала записа. Тя разполага с библиографската единица и библиотекарите са упълномощени да проверят библиографския запис и да поправят възможна грешка, ако това е необходимо. Препоръчваме ви да разпечатате записа, в който сте открили грешка в пълен формат за показване. В горната част на екрана ще видите името на създателя на записа и акронима на библиотеката. Свържете се с локалната база данни на библиотеката чрез иконата База данни и кликване върху подчертания акроним на библиотеката в базата данни COLIB, която съдържа информация за библиотеката (телефон, адреси и др.). Може да посетите библиотеката, да се обадите по телефона или да изпратите съобщение по електронната поща с описание на грешката.

Ако библиотеката не отговори, изпратете е-мейл на адрес nccurgent@nationallibrary.bg и той ще й бъде препратен.

В системата COBISS/OPAC може да се създават директни връзки към отделни бази данни като се дефинира адрес URL. Възможно е също да се създадат директни връзки URL към някои функции в COBISS/OPAC (връзка към желано търсене, връзка към визуализацията на определен запис, връзка към разрешение за преглед на заети материали или удължаване на срока на заемането). Примери.

Списък на поддържаните от софтуера COBISS принтери може да се намери на адрес: http://vbbghome.bg.cobiss.net/preporuki_za_oborudvane/printeri.asp.