COBISS
Home  >  Често задавани въпроси  >  COBISS  >  COBISS/OPAC - Директни връзки
Често задавани въпроси
COBISS/OPAC – Директни връзки

Примери за директни връзки чрез URL към някои функции в COBISS/OPAC.

Забележка: Унифицираните локатори на ресурси (URL) не трябва да съдържат интервали, букви с диакретични знаци над тях (č, š, ž), хачек и някои други знаци. Вместо интервал се въвежда знакът "+" или знаците "%20".

Примерни линкове

Линк към отделна библиотека или база данни

  1. http://vbbgw.izum.si/scripts/cobiss?command=CONNECT&BASE=60000  
    (библиотеката NBKM)

Упътване: В опцията основно търсене се въвежда кодът, акронимът или дума от наименованието на библиотеката или базата данни. Когато думата се съдържа в наименованието на няколко библиотеки, се показва списък на тези библиотеки. До отделни библиотеки от системата COBISS най-лесно се достига като се използват уникални данни, напр., кодът на библиотеката.

Търсене

  1. http://vbbgw.izum.si/scripts/cobiss?command=SEARCH&base=cobib&select=dosa* 
    (Търсене в COBIB: Въведете термин за търсене, без диакритични знаци над буквите)
  2. http://vbbgw.izum.si/scripts/cobiss?command=search&base=99999&select=(AU=dikens*+and+PY=200*)
    (Заменете интервала със знака "+")

Упътване: В параметъра избери в опцията сложно търсене се въвежда термин за търсене с интервали и букви без хачек.