COBISS
Home  >  Новини  >  2018
Новини
Новини - 2018
Дата Новини
08. 06. 2018 Инсталиране на софтуера COBISS3, V6.18-00, в периода от 9. до 10. 6. 2018 г. (COBISS3, COBISS3/Каталогизация, COBISS3/Заемане)
19. 04. 2018 Инсталиране на софтуера COBISS3, V6.17-00, в периода от 21. до 22. 4. 2018 г. (COBISS3, COBISS3/Каталогизация, COBISS3/Набавяне, COBISS3/Периодични издания, COBISS3/Фонд, COBISS3/Заемане)
29. 03. 2018 Създаден е 26 милионният запис в локалните бази данни на COBISS.Net
29. 03. 2018 Издаден е двоен брой 1-2, год.22 на списанието Organizacija znanja (OZ) (Организация на знанието)
23. 03. 2018 1200 библиотеки в мрежата COBISS.Net (Osnovna šola Podbočje)
09. 03. 2018 Инсталиране на софтуера COBISS3, V6.16-00, в периода от 10. до 11. 3. 2018 г. (COBISS3, COBISS3/Набавяне, COBISS3/Фонд, COBISS3/Заемане)
07. 03. 2018 На интернет страницата на COBISS в Препоръки за оборудване (Принтери, баркод четци...) е добавен принтера Honeywell PC42t с упътване за неговото използване
26. 02. 2018 Публикувани са статистическите данни за 2017 година (линк)
07. 02. 2018 Инсталиране на софтуера COBISS3, V6.15-00, в периода от 10. до 11. 2. 2018 г. (COBISS3, COBISS3/Каталогизация, COBISS3/Фонд, COBISS3/Заемане)
12. 01. 2018 Допълненията към Упътване за употреба на принтер Zebra GC420t са инсталирани на уеб страницата в Препоръки за оборудване (принтери, четци и ръчни терминали)
04. 01. 2018 1100 библиотеки в мрежата COBISS.Net (Osnovna šola Log - Dragomer)