COBISS
Home  >  Новини  >  2018
Новини
Новини - 2018
Дата Новини
23. 11. 2018 Инсталиране на софтуера COBISS3, V6.20-00, в периода от 24. до 25. 11. 2018 г. (COBISS3, COBISS3/Каталогизация, COBISS3/Набавяне, COBISS3/Фонд, COBISS3/Заемане)
22. 11. 2018 1300 библиотеки в мрежата COBISS.Net (Prirodnjački muzej, Beograd)
08. 10. 2018 Създаден е 27 милионният запис в локалните бази данни на COBISS.Net
27. 09. 2018 Инсталиране на софтуера COBISS3, V6.19-00, в периода от 29. до 30. 9. 2018 г. (COBISS3/Каталогизация, COBISS3/Фонд, COBISS3/Заемане)
06. 09. 2018 Обява за конференцията COBISS 2018 (покана)
27. 08. 2018 Всички библиотеки в мрежата COBISS.net са преминали към използването на софтуера COBISS3/Заемане
08. 06. 2018 Инсталиране на софтуера COBISS3, V6.18-00, в периода от 9. до 10. 6. 2018 г. (COBISS3, COBISS3/Каталогизация, COBISS3/Заемане)
19. 04. 2018 Инсталиране на софтуера COBISS3, V6.17-00, в периода от 21. до 22. 4. 2018 г. (COBISS3, COBISS3/Каталогизация, COBISS3/Набавяне, COBISS3/Периодични издания, COBISS3/Фонд, COBISS3/Заемане)
29. 03. 2018 Създаден е 26 милионният запис в локалните бази данни на COBISS.Net
29. 03. 2018 Издаден е двоен брой 1-2, год.22 на списанието Organizacija znanja (OZ) (Организация на знанието)
23. 03. 2018 1200 библиотеки в мрежата COBISS.Net (Osnovna šola Podbočje)
09. 03. 2018 Инсталиране на софтуера COBISS3, V6.16-00, в периода от 10. до 11. 3. 2018 г. (COBISS3, COBISS3/Набавяне, COBISS3/Фонд, COBISS3/Заемане)
07. 03. 2018 На интернет страницата на COBISS в Препоръки за оборудване (Принтери, баркод четци...) е добавен принтера Honeywell PC42t с упътване за неговото използване
06. 03. 2018 Над 37 милиона единици са въведени във всичките локални бази данни на мрежата COBISSS.Net
26. 02. 2018 Публикувани са статистическите данни за 2017 година (линк)
07. 02. 2018 Инсталиране на софтуера COBISS3, V6.15-00, в периода от 10. до 11. 2. 2018 г. (COBISS3, COBISS3/Каталогизация, COBISS3/Фонд, COBISS3/Заемане)
12. 01. 2018 Допълненията към Упътване за употреба на принтер Zebra GC420t са инсталирани на уеб страницата в Препоръки за оборудване (принтери, четци и ръчни терминали)
04. 01. 2018 1100 библиотеки в мрежата COBISS.Net (Osnovna šola Log - Dragomer)