COBISS
Home  >  Новини  >  2018
Новини
Новини - 2018
Дата Новини
07. 02. 2018 Инсталиране на софтуера COBISS3, V6.15-00, в периода от 10. до 11. 2. 2018 г. (COBISS3, COBISS3/Каталогизация, COBISS3/Фонд, COBISS3/Заемане)
12. 01. 2018 Допълненията към Упътване за употреба на принтер Zebra GC420t са инсталирани на уеб страницата в Препоръки за оборудване (принтери, четци и ръчни терминали)
04. 01. 2018 1100 библиотеки в мрежата COBISS.Net (Osnovna šola Log - Dragomer)