COBISS
Home  >  НЦК  >  За НЦК
НЦК - За НЦК
  • планиране и координиране на дейностите по свързване на библиотеките в България в компютърна мрежа;
  • осигуряване и поддържане на общ компютърен и комуникационен капацитет за осъществяването на функциите на централните служби;
  • управление на споделената библиографска база данни COBIB.BG;
  • осигуряване на софтуера COBISS и наръчници за споделена каталогизация, за локални дейности и за други услуги на всички участници в COBISS.BG;
  • професионална помощ на библиотеките при набавяне, инсталиране и поддържане на компютърно оборудване;
  • организиране на обучение и професионално съдействие на библиотеките и на останалите потребители на софтуера и услугите на COBISS;
  • оценка на квалификацията на библиотечния персонал за участие в споделена каталогизация (в сътрудничество с националната библиотека);
  • осигуряване на достъп до чуждестранни информационни служби и бази данни за библиотеки и други потребители;
  • професионално подпомагане на библиотеките при конвертиране и прехвърляне на данни от други системи.