COBISS
Хоме    Статистически данни, показатели за прираст ...
Статистически данни 2018
  • Статистика COBIB.BG и локални бази данни (пдф, хлс)
  • Статистика COBIB.BG и локални бази данни (по видове материали) (пдф, хлс)
  • Статистика CONOR.BG (пдф, хлс)
  • Статистики за използване на услугите за заемане (пдф, хлс)
  • Статистики за използване на услугите на COBISS/OPAC – Моята библиотека и mCOBISS (пдф, хлс)
Архив
Показатели за прираст на системата COBISS.BG