COBISS
Хоме    Статистически данни, показатели за прираст ...
Статистически данни 2016
  • Статистика COBIB.BG и локални бази данни (пдф, хлс)
  • Статистика COBIB.BG и локални бази данни (по видове материали) (пдф, хлс)
  • Статистика CONOR.BG (пдф, хлс)
Архив
Показатели за прираст на системата COBISS.BG