COBISS
Хоме  >  Статистически данни, показатели за прираст ....  >  Архив на статистическите данни (2011-2016)
Статистически данни 2017
 • Статистика COBIB.BG и локални бази данни (пдф, хлс)
 • Статистика COBIB.BG и локални бази данни (по видове материали) (пдф, хлс)
 • Статистика CONOR.BG (пдф, хлс)
 • Статистика na услугата COBISS/Заемане (пдф, хлс)
 • Статистика услугите Моята библиотека (пдф, хлс)
Архив
Архив на статистическите данни (2011-2015)

2016

 • Статистика COBIB.BG и локални бази данни (пдф, хлс)
 • Статистика COBIB.BG и локални бази данни (по видове материали) (пдф, хлс)
 • Статистика CONOR.BG (пдф, хлс)

2015

 • Статистика COBIB.BG и локални бази данни (пдф, хлс)
 • Статистика COBIB.BG и локални бази данни (по видове материали) (пдф, хлс)
 • Статистика CONOR.BG (пдф, хлс)

2014

2013

2012

2011