COBISS
Home  >  Препоръки за оборудване  >  въведение
Препоръки за оборудване
Препоръки за оборудване - въведение

Компютърно и програмно оборудване, интернет

За работа със софтуера COBISS3 е необходим персонален компютър (PC) от нова генерация с операционна система Windows или Linux, свързан с интернет.

Принтери, четци, ръчни терминали и графични таблети за подпис

Софтуерът COBISS поддържа определени видове принтери, четци, ръчни терминали и графични таблети за подпис.

Инсталиране на софтуера

За използване на софтеура COBISS3 е необходимо инсталиране на програмния език java и на потребителски интерфейс за достъп до COBISS3.

Инсталиране на папка и системна променлива на систем COBISS

Папката C:\Cobiss3Files и системната променлива COBISS_DIR със стойност C:\Cobiss3Files могат да бъдат зададени от системен администратор ръчно или чрез инсталационния софтуер. Папката и променливата са необходими за осигуряване на правилното функциониране на периферните устройства (напр. RFID устройства, ПОС терминали, сертификати и др.). Те могат да бъдат зададени чрез инсталационния софтуер, както следва:

  1. За осъществяване на процедурата са необходими администраторски права.
  2. За създаване на папката C:\Cobiss3Files и системната променлива COBISS_DIR, стартирайте инсталационния софтуер от посочения линк.
  3. Следвайте инструкциите, за да завършите инсталирането.