Хоме
Home  >  Препоръки за оборудване  >  въведение
Препоръки за оборудване - въведение

Компютърно и програмно оборудване, интернет

За работа със софтуера COBISS3 е необходим персонален компютър (PC) от нова генерация с операционна система Windows или Linux, свързан с интернет.

Принтери и четци на баркодове

Софтуерът COBISS поддържа определени видове принтери и четци на баркодове.

Инсталиране на софтуера

За използване на софтеура COBISS3 е необходимо инсталиране на програмния език java и на потребителски интерфейс за достъп до COBISS3.