COBISS
Home  >  Препоръки за оборудване  >  Принтери, четци и ръчни терминали
Препоръки за оборудване
Препоръки за оборудване – принтери, четци, ръчни терминали и графични таблети за подпис

* ВАЖНО: За отпечатване на висококачествени и устойчиви пластични (полипропиленови) етикети за библиотечни материали е необходимо да използвате черна смолиста (resin) термотрансферна лента, която се препоръчва също така от всички производители. Отпечатването на пластични етикети с восъчна или восъчно-смолиста термотрансферна лента не е устойчиво и поради това не е подходящо за употреба в библиотеките.

** Баркод четците и ръчните терминали изискват инсталиране на допълнително приложение, свързано с процеса на инвентиране в софтуера COBISS. Ако вашият доставчик не може да ви предостави приложението, моля, свържете се с НЦЦ.

Внимание
На пазара се предлагат различни модели принтери, които софтуерът COBISS не поддържа. Обърнете внимание на характеристиките на моделите. IZUM не гарантира за унифицирания вид на изходите на моделите принтери, чийто основни настройки зависят от доставчиц.

Забележка
При покупка на принтери препоръчваме и да се набавят кабел за включване, ленти, етикети и термохартия.